Grose Mansion-Upstairs
 
Grose Mansion-Upstairs
Scene List
 
Grose Mansion-Upstairs
Scene 1 : Bedchamber & Dresses
1
Grose Mansion-Upstairs
Scene 2 : Military Rooms I & II
2
Grose Mansion-Upstairs
Scene 3 : Natural History & Toys
3